პუბლიკაციები

CRRC-საქართველოს პუბლიკაციები საჯარო დოკუმენტების სერიაა, რომელიც საქართველოს წინაშე მდგომ სხვადასხვა გამოწვევასა და საკითხს ეხება. დოკუმენტები, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკის ნარკვევებს, ანგარიშებსა და სტატიებს მოიცავს, მონაცემთა სიღრმისეულ ანალიზს ეფუძნება და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

  • აარჩიეთ თარიღი

აღნიშნული პოლიტიკის ნარკვევი საქართველოში არალეგალური ნარკოტიკების ონლაინ ბაზრების ექვსთვიანი კვლევის შედეგს წარმოადგენს.
მოცემული ანგარიში მიმოიხილავს პროკურატურის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიებულებსა და ცოდნას.
წინამდებარე ანაგარიში სასამართლოს ხელმისაწვდომობას სწავლობს საქართველოში.
ნაშრომი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქალი მაჟორიტარების მიმართ შევიწროების ბუნებას, მასშტაბებსა და წყაროებს მიმოიხილავს.
წინამდებარე ანგარიში კორონავიურის შესახებ არსებულ საზოგადოებრივ აზრს იკვლევს საქართველოში.
ანგარიში განიხილავს მოსამართლის როლს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში.
ანგარიშში საქართველოში მოქმედი საშუალო და მსხვილი ბიზნესების აღქმა და დამოკიდებულებია გაანალიზებული ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ.
კვლევა ცდილობს გაიგოს, თუ როგორ შეიძლება წახალისდეს მასწავლებლის მიერ ოჯახში ძალადობის შემთხვევების დაფიქსირება. 
აღნიშნული პოლიტიკის ნარკვევი ბავშვთა ქორწინებასა და მის ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო შედეგებს განიხილავს საქართველოში.
სტატია ხალხის დამოკიდებულების ძირითად მახასიათებლებს იკვლევს საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ არჩევანთან და იმ ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლებიც, სავარაუდოდ, ამ დამოკიდებულების პროგნოზირებას ახდენს.