ანგარიში | პოლტიკაში ჩართულ ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

წელი: 2022

კვლევა საქართველოში პოლიტიკაში ჩართული ქალების გამოცდილებას შეისწავლის და მიმოიხილავს ქალებისთვის პოლიტიკაში ჩართულობის ხელისშემწყობ და ხელისშემშლელ ფაქტორებს, ძალადობის და დახმარების ძიების გამოცდილებებსა და ძალადობის გავლენას ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასა და ლიდერობაზე.

კვლევაში გამოყენებულია მონაცემთა შეგროვების შერეული მეთოდი, რომელიც აერთიანებს ქალი პოლიტიკოსების რაოდენობრივ გამოკითხვასა და ქალ პოლიტიკოსებთან და ექსპერტებთან ჩატარებულ სიღრმისეულ ინტერვიუებს.

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „ გენდერული თანასწორობისათვის“ ფარგლებში CRRC-საქართველოს მიერ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები