ანგარიში | გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების და საჭიროებების შეფასება

ავტორები: მარიამ კობალაძე; სალომე დოლიძე

წელი: 2024

კვლევა მიზნად ისახავს გენდერულ თანასწორობაზე და ქალთა გაძლიერებაზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების შეფასებას, ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებასა და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გასაძლიერებლად, რათა ისინი მეტად იყვნენ ჩართულნი გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

ანგარიში CRRC-საქართველომ მოამზადა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები