ანგარიში | მოწყვლადობის გამოვლენა: დეზინფორმაციის შესწავლა სამცხე-ჯავახეთში

წელი: 2024

მოცემული ნაშრომის ძირითადი მიზანია აუდიტორიის კვლევა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.

კვლევა ექვსი ფოკუს ჯგუფის დისკუსიისა და შვიდი სიღრმისეული ინტერვიუს მონაცემებს ეფუძნება მტრული პროპაგანდის, დეზინფორმაციისა და გენდერული დინამიკის კონკრეტული სახეების შესასწავლად რეგიონში.

ანგარიში CRRC-საქართველომ IMS-ის (საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერის) მხარდაჭერით მოამზადა “აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დეზინფორმაციის აღკვეთის კოალიციის (CODE)” პროექტის ფარგლებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები