ანგარიში | ქალ მეწარმეთა გამოკითხვა საქართველოში

წელი: 2023

ანგარიშის მიზანი საქართველოში ქალ მეწარმეთა კვლევის მიგნებების შეჯამებაა.

ქალ მეწარმეთა გამოკითხვა ჩატარდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა (საქსტატი) და ქალთა მეწარმეობის განვითარების საერთაშორისო კონსულტანტების ერთობლივი მუშაობით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სტანდარტიზებული კვლევის ინსტრუმენტებზე დაყრდნობით. გამოკითხვის შედეგად შეგროვებული მონაცემები CRRC საქართველომ გააანალიზა.

პუბლიკაცია მომზადდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები