კავკასიის ბარომეტრი

მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდი (ODA), რომელიც ხელმისაწვდომს ხდის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების მონაცემებს სტატისტიკური პროგრამის გამოყენების გარეშე.

დაიწყეთ მონაცემების ანალიზი

აირჩიეთ მონაცემთა ბაზა. შეგიძლიათ,გააანალიზოთ ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზა ან გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზა.

გაანალიზეთ ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა

ეს არის ერთ ქვეყანაში ჩატარებული ცალკეული გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები.

გააანალიზეთ რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზა

რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზებში შეგიძლიათ, გააანალიზოთ და შეადაროთ რამდენიმე ქვეყნის მონაცემები. გაითვალისწინეთ, რომ გამოკითხვის ყველა ცვლადის გაანალიზება ქვეყნების მიხედვით შესაძლებელი არ არის.

გააანალიზეთ გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზა

გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზებში შეგიძლიათ, გააანალიზოთ და შეადაროთ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში ჩატარებული გამოკითხვები და შეხედოთ ტენდენციებს. გაითვალისწინეთ, რომ გამოკითხვის ყველა ცვლადის გაანალიზება დროის პერიოდების მიხედვით შესაძლებელი არ არის.

CRRC-საქართველო არის არასამთავრობო, არაკომერციული კვლევითი ცენტრი, რომელიც აგროვებს, აანალიზებს და აქვეყნებს მონაცემებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალური პროცესების შესახებ.

კვლევა

ერთჯერადი გამოკითხვა – გვაძლევს ინფორმაციას საკვლევი თემის შესახებ გამოკითხვის პერიოდში.

ომნიბუსი

ომნიბუსი ერთ გამოკითხვაში აერთიანებს სხვადასხვა ორგანიზაციისა თუ მკვლევრის შეკითხვებს.

ტრენინგი

CRRC აწყობს ტრენინგის კურსებს, სემინარებს და ლექციებს სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა საკითხებზე.

გამოიწერე CRRC-საქართველოს ყოველკვირეული სიახლეები

მიიღე სიახლეები ყოველ ოთხშაბათს