ანგარიში | საჭიროებათა კვლევა USAID-ის დამოუკიდებელი ცხოვრების პროგრამისთვის საქართველოში

წელი: 2022

ანგარიში საჭიროებათა შეფასებას წარმოადგენს, რომლის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირებისა და მდგრადი სერვისების მიწოდების გზით.

ნაშრომი შერეული მეთოდების მიდგომას იყენებს, მათ შორის მონაცემთა შეგროვების რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებს. საბოლოოდ, მონაცემებს საჭიროებებთან დაკავშირებულ ფართო სპექტრის მიგნებებთან მივყავართ.

საჭიროებათა შეფასების კვლევა საქართველოში CRRC-საქართველომ განახორციელა.

ანგარიში სრულად (ინგლისური ვერსია) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები