პუბლიკაციები

CRRC-საქართველოს პუბლიკაციები საჯარო დოკუმენტების სერიაა, რომელიც საქართველოს წინაშე მდგომ სხვადასხვა გამოწვევასა და საკითხს ეხება. დოკუმენტები, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკის ნარკვევებს, ანგარიშებსა და სტატიებს მოიცავს, მონაცემთა სიღრმისეულ ანალიზს ეფუძნება და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

  • აარჩიეთ თარიღი

ნაშრომი რეჟიმებისა და ამომრჩევლების ურთიერთქმედებას იკვლევს საქართველოსა და სომხეთში, რათა დადგინდეს, თუ როგორ კვებავს ამომრჩეველთა უპირატესობები პოლიტიკის შემუშავებას და შეაფასოს, რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რეჟიმის მიერ მათი პოლიტიკის კორექტირება თავად რეჟიმის სტაბილურობაზე.
ნაშრომი მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებს იკვლევს საქართველოში.
ნაშრომი ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობის იდენტობის/კულტურული განზომილების შესახებ არსებულ რეგიონულ და გლობალურ პერსპექტივებს იკვლევს 1999-2016 წლებში.
ნაშრომი ევროკავშირისა და თურქეთის ენერგეტიკულ ინტერესებს განიხილავს კასპიისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში.
ანგარიში არბიტრაჟის იმ ძირითად ტენდენციებსა და ფაქტორებს მიმოიხილავს, რომლებიც, ერთი მხრივ, ხელს უწყობენ მას, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელს უშლიან.
ანგარიში რადიკალიზაციის მიმართ საზოგადოების მდგრადობასთან ასოცირებული ფაქტორების სიღრმისეულ ანალიზს წარმოადგენს სუნიტ მუსლიმური თემებისთვის საქართველოში.
ანგარიში სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის მდგრადი გადაწყვეტის პროგრამის (SYNCS) შეფასებას წარმოადგენს.
მოცემული ანგარიში საქართველოში ქალების ეკონომიკური არააქტიურობისა და არაფორმალური დასაქმების მიზეზებსა და შედეგებს იკვლევს.
მოცემული ანგარიში რძისა და საქონლის ხორცის მომხმარებელთა პრეფერენციებს სწავლობს საქართველოში.
წინამდებარე ანგარიში სასამართლო სისტემის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ცოდნასა და დამოკიდებულებებს სწავლობს.