ანგარიში | ახალგაზრდების ღირებულებები და პოლიტიკური აქტივიზმი საქართველოში

ავტორები: თამარ ხოშტარია (CRRC); ნინო ზუბაშვილი (CRRC); ეკატერინე მეტრეველი (GFSIS); ქეთევან ემუხვარი (GFSIS);

წელი: 2021

წინამდებარე ანგარიში საქართველოში მცხოვრები 18-დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდების პოლიტიკურ აქტივიზმსა და ღირებულებებს სწავლობს.

ანგარიში საქართველოს ზრდასრული ახალგაზრდა მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითვისა და ფოკუს ჯგუფების შედეგების ანალიზს წარმოადგენს.

კვლევა „საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის” (GFSIS) ინიციატივით ჩატარდა.

ანგარიში სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები