პუბლიკაციები

CRRC-საქართველოს პუბლიკაციები საჯარო დოკუმენტების სერიაა, რომელიც საქართველოს წინაშე მდგომ სხვადასხვა გამოწვევასა და საკითხს ეხება. დოკუმენტები, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკის ნარკვევებს, ანგარიშებსა და სტატიებს მოიცავს, მონაცემთა სიღრმისეულ ანალიზს ეფუძნება და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

  • აარჩიეთ თარიღი

წინამდებარე ანგარიში პირად და სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე საზოგადოების დამოკიდებულებებსა და აღქმებს სწავლობს საქართველოში.
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი კოვიდ-19-ის გავრცელებაზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ეფექტებს აანალიზებს.
მოცემული ანგარიში სასამართლო სისტემის მიმართ ბიზნესის შეხედულებებს სწავლობს საქართველოში.
კვლევა იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების შეხედულებებს სწავლობს მართლმსაჯულების გარკვეულ ასპექტებთან დაკავშირებით.
აღნიშნული პოლიტიკის ნარკვევი საქართველოში ახალგაზრდების კულტურული ჩართულობისა და ინტერკულტურული ურთიერთობების კვლევის შედეგებს მიმოიხილავს.
აღნიშნული ანგარიში იმ საკითხებს მიმოიხილავს, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებთ თბილისელ ამომრჩევლებს.
წინამდებარე ანგარიში იმ კვლევის მიგნებებს მიმოიხილავს, რომლებიც პროექტ “საქართველოს მომავალისთვის” ფარგლებში ჩატარდა.
წინამდებარე ანგარიში საქართველოში მცხოვრები 18-დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდების პოლიტიკურ აქტივიზმსა და ღირებულებებს სწავლობს.
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი განიხილავს იმას, თუ ვინ უნდა იყოს ავტომობილის ალტერნატიული გადაადგილების საშუალების შესახებ არსებული პოლიტიკების სამიზნე აუდიტორია.
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი პოლიტიკური პოლარიზაციის ორი მთავარი მახასიათებლის არსებობას ტესტავს მთლიან საზოგადოებაში.