ანგარიში | მიგრაციის ხმა საქართველოში

ავტორები: აარონ ერლიხი; ქრისტინა ვაჭარაძე; გიორგი ბაბუნაშვილი;

წელი: 2009

დოკუმენტი წარმოადგენს თვისებრივ კვლევას საქართველოში არსებული მიგრანტებისა და მათი თემების შესახებ.

ნაშრომი ფოკუს ჯგუფებისა და პირადი ინტერვიუების მონაცემებს ეყრდნობა და მასში ხაზგასმულია როგორც თავად მიგრანტების, ასევე იმ ოჯახების ხმა, სადაც მიგრანტები მიემგზავრებიან.

კვლევა პროექტის „მდგრადი რეინტეგრაციის მექანიზმებისკენ საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარდა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები