ანგარიში | მასწავლებელი, როგორც ბავშვებისა და ქალების მიმართ ძალადობას დამფიქსირებელი

წელი: 2019

კვლევა ცდილობს გაიგოს, თუ როგორ შეიძლება წახალისდეს მასწავლებლის მიერ ოჯახში ძალადობის შემთხვევების დაფიქსირება. 

კვლევაში გამოყენებულია შერეული მეთოდების მიდგომა, მათ შორის გამოკითხვისა და გამოკითხვის ექსპერიმენტის, ძირითადი ინფორმატორების ინტერვიუებისა და ფოკუს ჯგუფების შედეგები.

პუბლიკაცია CRRC-საქართველომ მოამზადა დანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაეროს ქალთა პროექტის „მასწავლებლები, რომლებიც აფიქსირებენ ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობას საქართველოში“ ფარგლებში.

ანგარიში სრულად (ინგლისური ვერსია) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები