ანგარიში | სოციალური კაპიტალი საქართველოში: საბოლოო ანგარიში და რეკომენდაციები

წელი: 2011

საბოლოო ანგარიში სოციალური კაპიტალის მდგომარეობას აანალიზებს საქართველოში და შეიცავს რეკომენდაციებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს სოციალური კაპიტალი ქვეყანაში.

ანგარიში საქართველოში სოციალური კაპიტალის შესახებ განხორციელებული კვლევითი პროექტიდან მომდინარეობს, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების (CRRC) მიერ USAID-ის კავკასიის FORECAST პროგრამისთვის ჩატარდა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები