ანგარიში | წინასაარჩევნო მედიის მონიტორინგი საქართველოში

წელი: 2010

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია 2010 წლის წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგის პროექტის ძირითადი მიგნებები. 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საღამოს საათების საინფორმაციო გადაცემებისა და შერჩეული თოქშოუების მონიტორინგი ექვს მთავარ ქართულ ტელეარხზე. პროექტში გათვალისწინებული იქნა რამდენიმე რაოდენობრივი და თვისებრივი ფაქტორი.

კვლევა CRRC-საქართველომ გაეროს განვითარების პროგრამისთვის (UNDP) ევროკავშირის დაფინანსებით ჩაატარა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები