ანგარიში | საქართველოს მედიის ყოვლისმომცველი კვლევა: შემაჯამებელი მიგნებები

წელი: 2009

ანგარიში მედია ლანდშაფტის სურათს ასახავს საქართველოში.

ნაშრომი მოიცავს მედიისადმი საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების ყოვლისმომცველ კვლევას, რვა ფოკუს ჯგუფს საქართველოს ორ ქალაქში, დეტალურ ინტერვიუებს ორმოცდაშვიდი წამყვანი მედიის პროფესიონალთან და ქართული სატელევიზიო ამბების მიმდინარე მდგომარეობის გასაანალიზებლად ჩატარებულ მედიამონიტორინგის პროექტს.

კვლევა CRRC-მ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში განახორციელა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები