ანგარიში | საქართველო: სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროექტი

წელი: 2017

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოში სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროექტის (ASP) ზემოქმედების შეფასებითი დასკვნები, რომელიც IFAD-ის (IOE) დამოუკიდებელი შეფასების ოფისის მიერ განხორციელდა.

ზემოქმედების შეფასება კვაზი-ექსპერიმენტულ მიდგომასა და კომბინირებულ ეკონომეტრიულ და თვისებრივ ტექნიკას ეყრდნობა, რათა შეფასდეს პროექტის გავლენა ბენეფიციარებზე.

CRRC-საქართველომ IOE-ს ზემოქმედების კვლევის დიზაინის შემუშავებაში, მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზში მიიღო მონაწილეობა.

ანგარიში სრულად (ინგლისური ვერსია) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები