ანგარიში | მოქალაქეთა პერსპექტივები საქართველოს წინასაარჩევნო გარემოზე

წელი: 2012

აღნიშნული ანგარიში იკვლევს მოქალაქეთა პერსპექტივებს საქართველოს წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით.

დოკუმენტი მონიტორინგის ანგარიშების მონაცემებს იყენებს, რომლებიც ინოვაციური SMS ტექნოლოგიის გამოყენებით შეგროვდა და ონლაინ ინტერაქციულ რუკებზე, დინამიურ გრაფიკებსა და ცხრილებში იქნა წარმოდგენილი.

ინოვაციური ონლაინ და SMS ინსტრუმენტების პილოტირება და მომავალი არჩევნების მონიტორინგის მცდელობებისთვის მათი მომზადება CRRC-მ და CIPDD-მ განახორციელეს.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები