ანგარიში | ბიზნესების აღქმის კვლევა

წელი: 2019

ანგარიშში საქართველოში მოქმედი საშუალო და მსხვილი ბიზნესების აღქმა და დამოკიდებულებია გაანალიზებული ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ.

ანგარიშში გამოყენებულია საქართველოში რეგისტრირებული ბიზნესების წარმომადგენლობითი პირისპირი გამოკითხვის მონაცემები, რომელიც CRRC-საქართველოს ჩაატარა. მონაცემებსა და ანალიზს მრავალ დასკვნასა და რეკომენდაციამდე მივყავართ.

კვლევა USAID-ის მიერ დაფინანსებული ხუთწლიანი პროექტის, Governing for Growth (G4G), ფარგლებში ჩატარდა საქართველოში.

ანგარიში სრულად (ინგლისური ვერსია) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები