ანგარიში | ბიზნესის დამოკიდებულებები საგადასახადო სისტემისადმი საქართველოში

წელი: 2016

წინამდებარე ანგარიშში განხილულია ქართული ბიზნესის დამოკიდებულებები და აღქმები საქართველოში საგადასახადო სისტემის მიმართ.

ანგარიში საქართველოში მცირე, საშუალო და მსხვილ საწარმოთა გამოკითხვის მონაცემებს ეყრდნობა და ვარაუდობს, რომ კომპანიების უმრავლესობა კმაყოფილია საგადასახადო სამსახურის მიერ შესრულებული სამუშაოთი.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) კვლევა USAID-ის პროექტის „მმართველობა განვითარებისთვის (G4G)“ ინიციატივით ჩაატარა.

ანგარიში სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები