ანგარიში | საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმის შეფასება საზოგადოების მიერ

წელი: 2009

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენლია საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესზე და მმართველობის არქიტექტურაზე საზოგადოებრივი აზრის მიგნებები.

ანგარიში ეროვნულ წარმომადგენლობითი კვლევის შედეგებს ეყრდნობა.

კვლევა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრებმა (CRRC) ჰოლანდიის მრავალპარტიული ინსტიტუტისთვის (NIMD) განახორციელეს.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები