ანგარიში | ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში არსებული დევნილთა ჩასახლებებისა და მათი მეზობელი თემების საბაზისო კვლევა

წელი: 2009

აღნიშნული ანგარიში ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში არსებული დევნილთა ჩასახლებებისა და მათი მეზობელი თემების პრობლემებს იკვლევს.

ანგარიში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომი დევნილების დასახლებებისა და მიმდებარე ტერიტორიების წარმომადგენლობითი გამოკითხვის, სტრუქტურირებული ინტერვიუებისა და ფოკუსური ჯგუფების მონაცემებს ეყრდნობა.

კვლევა GeoWel Research-მა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრებმა (CRRC) ჩაატარეს “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის” პროექტის ფარგლებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები