ანგარიში | მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე

წელი: 2018

ანგარიში პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში მოქალაქეთა ჩართულობას აანალიზებს საქართველოს ადგილობრივ დონეზე.

დოკუმენტში გამოყენებულია 12 შერჩეული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და აქტიური მოქალაქეების ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვის მონაცემები.

კვლევა CRRC-საქართველომ ჩაატარა პროექტის „ქსელის ეფექტურობისა და განვითარებისთვის (N4ED)“ ფარგლებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები