ანგარიში | იძულებით გადაადგილებული პირები საქართველოში

წელი: 2010

მოცემული ანგარიში წარმოადგენს კონფლიქტის, დაბრუნებისა და სამართლიანობის მიმართ იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილების) დამოკიდებულებების შესწავლის მიზნით ჩატარებულ ფოკუს ჯგუფების შეჯამებასა და ანალიზს.

ექვსი ფოკუს ჯგუფი CRRC-საქართველომ Conciliation Resources-თან ერთად და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარა იძულებით გადაადგილებულ პირებთან (დევნილებთან), რომლებიც განსახლებულნი იყვნენ კერძო საცხოვრებლებში თბილისის, ქუთაისისა და ზუგდიდის რაიონებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები