ანგარიში | მოხალისეობა საქართველოში: კვლევის დასკვნები და რეკომენდაციები

წელი: 2012

წინამდებარე ანგარიშში მიმოხილულია საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულებები და გამოცდილება მოხალისეობის მიმართ.

დოკუმენტი საქართველოში მოხალისეობის შესახებ ჩატარებული ეროვნული კვლევის შედეგებს აჯამებს და რიგ რეკომენდაციებს უსვამს ხაზს.

კვლევა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა (EPF)/კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) ჩაატარა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები