ანგარიში | პირდაპირი ჩართულობა ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან

წელი: 2015

ანგარიში ბავშვებისა და ახალგაზრდების მიერ გაგებული კეთილდღეობასა და ბედნიერებას, ცხოვრებით კმაყოფილების დონეს, საჭიროებათა გააზრებასა და საზოგადოების მიერ ახალგაზრდებისა და ბავშვების მიმართ არსებულ სურვილებს მიმოიხილავს.

დოკუმენტი CRRC-საქართველოს მიერ ჩატარებული ოთხი ფოკუს ჯგუფისა და ოცი ინტერვიუს შედეგებს აჯამებს.

ნარკვევი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ახალგაზრდების კეთილდღეობის გაზომვა (MYWEB)“ ფარგლებში შეიქმნა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები