ანგარიში | არბიტრაჟის ლეგალური და პრაქტიკული ასპექტები საქართველოში

წელი: 2018

ანგარიში არბიტრაჟის იმ ძირითად ტენდენციებსა და ფაქტორებს მიმოიხილავს, რომლებიც, ერთი მხრივ, ხელს უწყობენ მას, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელს უშლიან.

კვლევა არსებული კანონმდებლობის მიმოხილვას, ათი მოქმედი საარბიტრაჟო ინსტიტუტის სიღრმისეულ ანალიზსა და დაინტერესებული ჯგუფების წარმომადგენლებთან რაოდენობრივ და თვისებრივ ინტერვიუების შედეგებს ეფუძნება.

ანგარიში ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით შეიქმნა.

ანგარიში სრულად (ინგლისური ვერსია) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები