ანგარიში | ქალების დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში

წელი: 2018

მოცემული ანგარიში საქართველოში ქალების ეკონომიკური არააქტიურობისა და არაფორმალური დასაქმების მიზეზებსა და შედეგებს იკვლევს.

ანაგრიში შერეული მეთოდოლოგიით ჩატარებული კვლევის შედეგებს ეყრდნობა, რომელიც CRRC-საქართველომ განახორციელა.

კვლევა მომზადდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაკვეთით, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები