ანგარიში | მიგრაცია და დაბრუნება საქართველოში: ტენდენციები, შეფასებები და პოტენციალი

წელი: 2007

ანგარიში 1991 წლიდან საქართველოდან განხორციელებულ გარე მიგრაციას სწავლობს და დაბრუნებული მოსახლეობისა და პროგრამული ძალისხმევის კონტექსტურ ანალიზს შეიცავს.

დოკუმენტი მრავალფეროვან კვლევით პროექტებს იყენებს, მათ შორის ორ სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფს, მიმდინარე მიგრაციის ტენდენციების ყოვლისმომცველი სურათის უზრუნველსაყოფად.

ანგარიში „მდგრადი რეინტეგრაციის მექანიზმებისკენ საქართველოში“ პროექტის პირველი ეტაპის ფარგლებში მომზადდა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები