ანგარიში | საჯარო პოლიტიკებს, მიგრაციასა და განვითარებას შორის არსებული კავშირები

წელი: 2017

ანგარიში ემპირიული კვლევის შედეგებს აჯამებს საჯარო პოლიტიკებს, მიგრაციასა და განვითარებას შორის ურთიერთკავშირის შესახებ და ძირითად რეკომენდაციებს წარმოგვიდგენს.

დოკუმენტში გამოყენებულია CRRC-საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკითხვებისა და დაინტერესებული მხარეების სიღრმისეული ინტერვიუების მონაცემები.

ანგარიში პროექტის „ურთიერთობები საჯარო პოლიტიკებს, მიგრაციასა და განვითარებას შორის“ ფარგლებში მომზადდა, რომელსაც OECD განვითარების ცენტრი მართავს და თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები