ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა

„ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა“ CRRC-საქართველოს სასტიპენდიო პროგრამას წარმოადგენს, რომელიც 2009 წლიდან არსებობს. პროგრამა 5-9 თვე გრძელდება და შერჩეულ ახალგაზრდებს ფართო სამუშაო გამოცდილებასა და პრაქტიკას სთავაზობს. ეს გახლავთ უნიკალური შესაძლებლობა სოციალურ მეცნიერებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდა მკვლევართათვის, შეიძინონ ახალი უნარები და შეძლონ კომპლექსური საკითხების სწრაფი და სიღრმისეული ანალიზი, აგრეთვე შეისწავლონ მნიშვნელოვანი კომპიუტერული პროგრამები, მათ შორის სტატისტიკური პროგრამები. ასევე, „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა“ საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, იმუშაონ გამოცდილ პროფესიონალებთან და დარგის სპეციალისტებთან ერთად. ახალგაზრდა მკვლევრებს მოეთხოვებათ ისეთ კომპლექსურ კვლევით პროექტებში ჩართვა, რომლებიც საქართველოს მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ასევე, მათ მოეთხოვებათ ანალიტიკური პოლიტიკის ნარკვევების წერაში მონაწილეობის მიღება, გუნდის აქტიური წევრობა და შრომისმოყვარეობა.

მარიამ ლონდარიძე

მარიამ ლონდარიძემ 2014 წელს მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხი მეორადი სპეციალობით ბიზნესის ადმინისტრირებაში. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ის იყო ახალგაზრდა მკვლევარი პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფში (PMCG). ის მუშაობდა ყოველკვირეული საინფორმაციო ბიულეტენის შექმნაზე, რომელშიც მიმოხილული იყო ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროცესები. მანამდე, ის ჩართული იყო ინფორმაციული ტექნოლოგიების კერძო სადისტრიბუციო კომპანიის მარკეტინგულ კვლევაში. მის კვლევით ინტერესებში შედის ეკონომიკური და სოციალური საკითხები.

მაია კომახიძე

მაია ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში2009 და 2013 წლებში მან მოიპოვა სტიპენდია აშშ-სა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში სწავლის გასაგრძელებლად. „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ მონაწილეობამდე, ის მუშაობდა ფაქტჩეკში, როგორც პროექტის ასისტენტი და გრანტების ოფიცერი. მისი კვლევით ინტერესების სფერო მოიცავს განვითარებადი ქვეყნების საჯარო პოლიტიკას, სოციალურ და პოლიტიკურ ტრანსფორმაციებს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სამოქალაქო ჩართულობასა, საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და გლობალურ მმართველობას.

თამარ გზირიშვილი

თამარს მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი პოლიტოლოგიასა და ფილოსოფიაში კლარკის უნივერსიტეტიდან. კლარკში სწავლისას, მან ერთი სემესტრი ამერიკულ უნივერსიტეტში გაატარა, სადაც გაიარა მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების პროგრამა. ამჟამად თამარი ასრულებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შპაიერის უნივერსიტეტის ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამას საჯარო მმართველობაში. CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, თამარი მუშაობდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში“ მკვლევრის პოზიციაზე. მისი ინტერესები მოიცავს კონფლიქტებს, იდენტობის საკითხებსა და ნაციონალიზმს.

ალექსანდრე ჯიშკარიანი

ალექსანდრე ჯიშკარიანი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს ეკონომიკაში და არის ჯიპა-ს (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი) სახელმწიფო მართვის მაგისტრი. CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, ალექსანდრე იყო სხვადასხვა კვლევითი და ანალიტიკური პროექტის მონაწილე. 2011-2012 წლებში, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის (GFSIS) პროგრამის ფარგლებში, ის მუშაობდა პოლიტიკის დოკუმენტის შედგენაზე, რომელიც ეხებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პერსპექტივების შესწავლას. ალექსანდრეს ასევე აქვს განვითარების პროექტებსა და ლოჯისტიკის სფეროში მუშაობის გამოცდილება (ბრიტანეთის საბჭო, ბრიტანეთის საელჩო) და არის მრავალი საერთაშორისო ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამის მონაწილე. მისი ძირითადი კვლევითი ინტერესი მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების, ახალგაზრდების განვითარებისა და სპორტის სფეროებს.

ედიშერ ბაღათურია

ედიშერ ბაღათურია ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში და აგრძელებს სწავლას ამავე უნივერსიტეტში დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ედიშერი ჩართული იყო ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ მედიამონიტორინგის პროექტში. ასევე, მუშაობდა დარმშტადტის უნივერსიტეტის პროექტში – ,,ევროკავშირის მიერ დემოკრატიის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში“ – მკვლევარ-ინტერვიუერად. ედიშერმა ასევე გაიარა ანალიტიკოსთა მომზადების სტაჟირების პროგრამა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში (GFSIS). მისი ინტერესის სფეროები მოიცავს საგარეო პოლიტიკის ანალიზსა და უსაფრთხოების საკითხებს. ასევე, სოციალურ და კულტურის გეოგრაფიას.

თამარ ჩხაიძე

თამუნა ჩხაიძე ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციალურ მეცნიერებებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძირითადი სპეციალობით ფსიქოლოგიაში. ამჟამად სწავლობს ამავე ფაკულტეტის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე – ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია. CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, თამუნა მონაწილეობდა შვეიცარიის აკადემიური ქსელის მიერ დაფინანსებულ კვლევით პროექტში, რომლის მიზანი იყო ქართველი ახალგაზრდების ეროვნული და რელიგიური შეხედულებების შესწავლა და ასრულებდა ფოკუს-ჯგუფების მოდერატორის მოვალეობას USAID-ის (აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო) დაფინანსებით განხორციელებულ სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის შუალედურ შეფასებით კვლევაში. ასევე, მონაწილეობა მიიღო აუტისტური სპექტრის დარღვევების სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტის ქართულ პოპულაციაზე ადაპტაცია-ნორმირების მიზნით თბილისის მასშტაბით ჩატარებულ კვლევაში და იყო პრაქტიკანტი მაკლეინის ასოციაციაში (McLain Association for Children (MAC). ის ასევე მონაწილეობდა „Youth in Action Program“-ში, რომელიც ჩატარდა მასარიკის უნივერსიტეტში, ბრნოში, ჩეხეთში. მისი ძირითადი კვლევითი ინტერესია ადამიანის არსებობის ისტორიის მანძილზე სხვადასხვა კულტურათა მრავალფეროვნებისა და კომპლექსურობის შესწავლა.

მაკა ჩხაიძე

მაკა ჩხაიძეს მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კულტურული, პოლიტიკური და სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით. ამჟამად ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი კულტურის კვლევების მიმართულებით. „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ მონაწილეობამდე, მას უმუშავია არაერთ კვლევით პროექტზე. მის კვლევის ინტერესებში შედის უმცირესობათა საკითხები, ქალთა უფლებები და სუბკულტურები.

ზაქარია თავბერიძე

ზაქარია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტია. CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ზაქარია ჩართული იყო „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოსა“ და „ინტერნიუსი – საქართველოს“ მედიამონიტორინგის პროექტებში. ის ასევე მუშაობდა მონიტორინგის სპეციალისტად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში. მისი კვლევითი ინტერესები მედიას, სოციალურ კაპიტალსა და სეგრეგაციას უკავშირდება. გარდა ამისა, ზაქარია დაინტერესებულია ფილოსოფიით, თანამედროვე სოციალური თეორიებითა და ვიზუალური სოციოლოგიით.