ანგარიში | ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება

წელი: 2017

წინამდებარე ანგარიში ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ არსებულ განწყობებს აფასებს.

ანგარიში მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის მფლობელი სოფლის მოსახლეობის შინამეურნეობების გამოკითხვისა და ფოკუს ჯგუფების შედეგებს ეყრდნობა. კვლევის მიხედვით, სოფლად მცხოვრები მესაქონლეები უმეტესწილად თავიანთი საქონლისა და საქონლისგან წარმოებული პროდუქტების მომხმარებლები არიან.

აღნიშნული შეფასების პროექტი FAO-ს უფრო დიდი პროექტის „საქართველოში საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის (NAITS) ტექნიკური ხელშეწყობის” (GCP/GEO/009/SWI) ნაწილია. პროექტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერაა დაფინანსებული.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები