ანგარიში | იურიდიული და სასამართლო სისტემის კვლევა და ფოკუს ჯგუფები სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო

წელი: 2009

წინამდებარე კვლევისა და ფოკუს ჯგუფის ანგარიშები კანონის უზენაესობას განიხილავს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.

ნაშრომები კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების მიერ სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს დედაქალაქებში ჩატარებულ ბიზნესის წარმომადგენლებისა და ფართო საზოგადოების გამოკითხვისა და ფოკუს ჯგუფების მონაცემებს ეფუძნება.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები