ანგარიში | კანონის წინაშე თანასწორი? კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორი გამოცდილება აქვთ მოქალაქეებს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში

წელი: 2011

ანგარიში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე ყაზახეთის, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის მოქალაქეების თვალსაზრისზე ამახვილებს ყურადღებას.

დოკუმენტი ვრცელი სამაგიდო კვლევის, ექსპერტთა ინტერვიუებისა და დიდი წარმომადგენლობითი გამოკითხვის მონაცემებს (რომელიც მოიცავს სამივე ქვეყანას) ეფუძნება.

კვლევა ევრაზიის ფონდის, ცენტრალური აზიის ევრაზიის ფონდის (EFCA), კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრებისა (CRRC) და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის (EPF) პროგრამის პარტნიორობით განხორციელდა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები