2023

ნინო თოფჩიშვილს მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე გავლილი აქვს სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ანალიტიკურ დეპარტამენტში. მას უნივერსიტეტის კურსების ფარგლებში შესრულებული აქვს სხვადასხვა კვლევა, უმეტესწილად თვისებრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებით. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს სოციალურ სტრატიფიკაციას, ეკონომიკურ და სოციალურ უთანასწორობას, მიგრაციას, ურბანულ განვითარებასა და შრომის სოციოლოგიას. მისი საბაკალავრო ნაშრომი შრომის სოციოლოგიის საკითხებს ეხება.
ნუცა მეცხვარიშვილს მიღებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი სოციოლოგიაში. CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ნუცას კვლევით კომპანია ACT-ში სატელეფონო ინტერვიუერად და ტრანსკრიპტერად მუშაობის გამოცდილება აქვს. იგი მუშაობდა შემდეგ კვლევებზე: ბაზრის კვლევა, კმაყოფილების კვლევა და სხვა. ასევე, უნივერსიტეტში სწავლის დროს ჩართული იყო სხვადასხვა კვლევით პროექტში. მისი კვლევითი ინტერესები ეხება დასაქმებისა და შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს.
ქრისტინე ჯინჭველეიშვილი დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრია. მას ასევე მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში. როგორც ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამის სტიპენდიატი, ქრისტინე სწავლობდა საფრანგეთში, ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში. CRRC-საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში ჩართვამდე, ის აქტიურად მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში და მუშაობდა საერთაშორისო ურთიერთობების სხვადასხვა საკითხზე. ქრისტინეს კვლევითი ინტერესები მოიცავს დემოკრატიზაციას, უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციას.
ზაკს მიღებული აქვს ბაკალავრის ორმაგი ხარისხი პოლიტიკური მეცნიერებისა და რუსეთისა და ევრაზიის კვლევების მიმართულებით კოლორადოს კოლეჯიდან, სადაც მისი კვლევის ფოკუსი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა იყო. CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ზაკი ერთი სემესტრის განმავლობაში თბილისში სწავლობდა პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკასა და რუსულ ენას. მას ასევე ჩატარებული აქვს კვლევები შიდა პოლიტიკისა და საგარეო ურთიერთობების შესახებ ყირგიზეთში, ალბანეთსა და მონტენეგროში. მისი კვლევითი ინტერესები საჯარო პოლიტიკას, საგარეო დახმარებასა და დიპლომატიას მოიცავს.
ზაქარი ფაბოსმა ბაკალავრის საფეხური რუზველტის უნივერსიტეტში დაასრულა საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, მაგისტრის ხარისხი კი ილინოისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან მიიღო ანთროპოლოგიაში. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ზაქარი საქართველოში მშვიდობის კორპუსის მოხალისედ მუშაობდა. იგი სამხრეთ კავკასიაში ამერიულ კვლევითი ინსტიტუტის (ARISC) კოლაბორაციული მემკვიდრეობის მართვის პროგრამის სტაჟიორი იყო და კახეთის რეგიონში კულტურის შენარჩუნების საკითხებზე მუშაობდა. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს: მემკვიდრეობას, მეხსიერებას, ადგილისა და სივრცის ტრანსფორმაციასა და მის გავლენას იდენტობასა და კულტურულ გამოხატულებაზე კავკასიაში.