სტაჟიორები

ზაკ ვაისი

ზაკს მიღებული აქვს ბაკალავრის ორმაგი ხარისხი პოლიტიკური მეცნიერებისა და რუსეთისა და ევრაზიის კვლევების მიმართულებით კოლორადოს კოლეჯიდან, სადაც მისი კვლევის ფოკუსი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა იყო.

CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ზაკი ერთი სემესტრის განმავლობაში თბილისში სწავლობდა პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკასა და რუსულ ენას. მას ასევე ჩატარებული აქვს კვლევები შიდა პოლიტიკისა და საგარეო ურთიერთობების შესახებ ყირგიზეთში, ალბანეთსა და მონტენეგროში.

მისი კვლევითი ინტერესები საჯარო პოლიტიკას, საგარეო დახმარებასა და დიპლომატიას მოიცავს.