სტაჟიორები

ნუცა მეცხვარიშვილი

ნუცა მეცხვარიშვილს მიღებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი სოციოლოგიაში.

CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ნუცას კვლევით კომპანია ACT-ში სატელეფონო ინტერვიუერად და ტრანსკრიპტერად მუშაობის გამოცდილება აქვს. იგი მუშაობდა შემდეგ კვლევებზე: ბაზრის კვლევა, კმაყოფილების კვლევა და სხვა. ასევე, უნივერსიტეტში სწავლის დროს ჩართული იყო სხვადასხვა კვლევით პროექტში.

მისი კვლევითი ინტერესები ეხება დასაქმებისა და შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს.