ანგარიში | საკვების უსაფრთხოება საქართველოში

წელი: 2010

ანგარიში მომხმარებელთა ცოდნას, ცნობიერებას, მოთხოვნებსა და შესყიდვის პრაქტიკას იკვლევს საქართველოში რძისა და ხორცპროდუქტების ხარისხთან, უსაფრთხოებასთან და ჰიგიენასთან დაკავშირებით.

კვლევა ორ ძირითად კომპონენტს შეიცავს: 1) სურსათის უვნებლობის, ხარისხისა და ჰიგიენის მიმართ მომხმარებელთა დამოკიდებულების ანალიზს; 2) საცალო მოვაჭრეების დამოკიდებულების ანალიზს იმავე საკითხების მიმართ.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა–საქართველომ (CRRC) კვლევა Mercy Corps-თან და GDCI-სთან თანამშრომლობით ჩაატარა.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები