ანგარიში | იძულებით გადაადგილება საქართველოში: დევნილთა დამოკიდებულებები კონფლიქტის, დაბრუნებისა და სამართლიანობის მიმართ

ავტორი: მაგდალენა ფრიჩოვა გრონო

წელი: 2011

მოცემული ანგარიში იმ კვლევის შედეგების შეჯამებასა და ანალიზს წარმოადგენს, რომელიც მიზნად ისახავდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებების შესწავლას კონფლიქტის, დაბრუნებისა და სამართლიანობის შესახებ.

დევნილთა კვლევა საქართველოში 2010 წლის ივნისში ჩატარდა 1992-93 წლების ომის შედეგად აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს (დევნილებს) შორის, რომლებიც ამჟამად კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრებმა (CRRC) კვლევა Conciliation Resources-თან ერთად ჩაატარეს.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები