ფილტრაცია

პროექტები

დასახელება

დონორი

ბიუჯეტი

თარიღი

საბაზისო კვლევა მართლმსაჯულების საკითხებზე
 • გავლენის შეფასება ,
 • მართლმსაჯულება ,
 • სამართალი ,
 • სასამართლო
06.2015
/
09.2021
შიდა რესურსების მობილიზაციის გაძლიერება – ფოკუს ჯგუფები საპენსიო რეფორმის მიმართ დამოკიდებულების შესასწავლად
 • საჯარო პოლიტიკა
06.2015
/
07.2015
საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა
 • საჯარო პოლიტიკა
$20,864.00
06.2015
/
12.2015
გამოკითხვა გადასახადების და შემოსავლების სამსახურის შესახებ
 • საჯარო პოლიტიკა
$20,000.00
06.2015
/
10.2015
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 4)
 • დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ
$20,723.00
04.2015
/
08.2015
TTF Organizational Development Support
12.2014
/
07.2017
მედია მონიტორინგი 2014
 • მასმედია ,
 • მედია ,
 • მედიის მონიტორინგი
04.2014
/
06.2014
მოხალისეობა და სამოქალაქო მონაწილეობა საქართველოში
 • სამოქალაქო ჩართულობა
04.2014
/
06.2014
ავტორიტარული პასუხი ამომრჩეველთა მოთხოვნებზე სომხეთსა და საქართველოში
 • არჩევნები და პოლიტიკა
03.2014
/
09.2016
ახალგაზრდების კეთილდღეობის გაზომვა (MYWEB)
 • ახალგაზრდები ,
 • სამოქალაქო ჩართულობა
$43,936.00
03.2014
/
08.2016
კავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის
 • მიგრაცია
12.2013
/
12.2015
JILEP-ის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების შეფასება
 • გავლენის შეფასება ,
 • მართლმსაჯულება ,
 • სამართალი
11.2013
/
06.2014
მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში (JILEP)
 • მართლმსაჯულება ,
 • სამართალი ,
 • სასამართლო
11.2013
/
06.2014
მოსახლეობის აზრი საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველოში
 • საჯარო პოლიტიკა
$24,705.00
10.2013
/
10.2013