ფილტრაცია

პროექტები

დასახელება

დონორი

ბიუჯეტი

თარიღი

სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)
 • სამართალი ,
 • სასამართლო
$70,037.00
05.2018
/
04.2020
ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები
 • სოფლის მეურნეობა
$15,029.00
05.2018
/
08.2018
PrIME – პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით
 • მართლმსაჯულება ,
 • სამართალი ,
 • სასამართლო
$55,199.00
03.2018
/
05.2020
მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა ,
 • სამოქალაქო ჩართულობა ,
 • საჯარო პოლიტიკა
03.2018
/
06.2018
ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები
 • გენდერული თანასწორობა ,
 • ეკონომიკა ,
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
$ 111,521.00
02.2018
/
06.2018
სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის პროექტის (SYNCS) შეფასება
 • ახალგაზრდები ,
 • გავლენის შეფასება
$18,300
11.2017
/
04.2018
გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში
 • გენდერული თანასწორობა ,
 • მასმედია ,
 • მედია ,
 • მედიის მონიტორინგი
$17,500.00
09.2017
/
11.2017
ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება
 • ექსტრემიზმი ,
 • პანკისი ,
 • რადიკალიზაცია
$48,775.00
09.2017
/
12.2018
კავკასიის ბარომეტრი 2017
 • არჩევნები და პოლიტიკა ,
 • დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ ,
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება ,
 • მიგრაცია ,
 • სამოქალაქო ჩართულობა ,
 • უმცირესობები, კონფლიქტები და იძულებით გადაადგილებული პირები
$616,880.00
09.2017
/
02.2018
არბიტრაჟის ლეგალური და პრაქტიკული სახეები საქართველოში
 • სამართალი
07.2017
/
11.2017
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება
 • სოფლის მეურნეობა
$27,490.00
07.2017
/
10.2017
კვლევა მედია საშუალებების მოხმარების შესახებ
 • მასმედია ,
 • მედია
$6,390.00
05.2017
/
07.2017
კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
 • არჩევნები და პოლიტიკა ,
 • მედია ,
 • პოლიტიკა ,
 • საჯარო პოლიტიკა
03.2017
/
02.2019
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 5)
 • დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ
$28,823.00
03.2017
/
06.2017