ფილტრაცია

პროექტები

დასახელება

დონორი

ბიუჯეტი

თარიღი

მშვიდობის მშენებლობა შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და სამოქალაქო ჩართულობის მეშვეობით (PeaCE)
 • სამოქალაქო ჩართულობა
01.2017
/
12.2019
IFAD-ის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერი პროგრამის გავლენის შეფასება
 • სოფლის მეურნეობა
$96,987.00
01.2017
/
04.2017
არჩევნების გაყალბების დადგენა მონაცემთა ანალიზის მეშვეობით (DEFDA)
 • არჩევნები და პოლიტიკა
$16,888.00
08.2016
/
12.2016
ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობის მომავალი. დინამიკა და განვითარების სცენარები – FEUTURE
 • ეკონომიკა ,
 • პოლიტიკა ,
 • სოფლის მეურნეობა ,
 • უსაფრთხოება
$75,700.00
04.2016
/
03.2019
საზოგადოების განწყობა საქართველოში
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
03.2016
/
04.2017
უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის (STOP)
 • ტრანსპორტი ,
 • უსაფრთხოება
$49,330.00
02.2016
/
02.2017
ქვეყნის სოციალური ანალიზი
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
$47,114.00
02.2016
/
06.2016
ენერგიის და წყლის მოხმარების კვლევა ორგანიზაციებში
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
$20,860.00
01.2016
/
03.2016
კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
$39,010.00
01.2016
/
07.2016
გავლენის შეფასების გამოკითხვა სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ
 • გავლენის შეფასება
12.2015
/
12.2015
მოხალისეობა განვითარებისთვის – მოხალისეობის ხელშეწყობა და წახალისება ქართველ სტუდენტებში
 • ახალგაზრდები ,
 • სამოქალაქო ჩართულობა
$4,500.00
12.2015
/
04.2016
სურსათის უვნებლობა საქართველოში: პრობლემები, ხარვეზები და განსხვავებული პერსპექტივები
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
$6,919.00
11.2015
/
12.2015
კავკასიის ბარომეტრი 2015
 • არჩევნები და პოლიტიკა ,
 • დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ ,
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება ,
 • მიგრაცია ,
 • სამოქალაქო ჩართულობა ,
 • უმცირესობები, კონფლიქტები და იძულებით გადაადგილებული პირები
10.2015
/
11.2015
განათლება დემოკრატიისთვის: სამოქალაქო განათლების შეფასება საქართველოში
 • ახალგაზრდები ,
 • გავლენის შეფასება ,
 • სამოქალაქო ჩართულობა
$253,169.00
09.2015
/
06.2017