პოლიტიკის ნარკვევი | მახსოვრობა, ახალგაზრდობა, პოლიტიკური მემკვიდრეობა და სამოქალაქო ჩართულობა

წელი: 2013

პოლიტიკის ნარკვევი სამი ნაშრომისგან შემდგარი სერიის 1-ელ ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც MYPLACE-ის კვლევითი პროექტის პროგრამის მე-7 ჩარჩოს განიხილავს.

ნაშრომი პროექტის მუშაობასა და პოლიტიკის შემქმნელთა და პრაქტიკოსთა ჩართულობის შესაძლებლობებს უსვამს ხაზს.

პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა პროექტის “მახსოვრობა, ახალგაზრდობა, პოლიტიკურიმემკვიდრეობა და სამოქალაქო ჩართულობა (MYPLACE)” ფარგლებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები