პოლიტიკის ნარკვევი | ბავშვთა ქორწინება საქართველოში: ეკონომიკური და საგანმანათლებლო შედეგები

ავტორი: დასთინ გილბრეთი, კვლევების დირექტორის მოადგილე

წელი: 2019

აღნიშნული პოლიტიკის ნარკვევი ბავშვთა ქორწინებასა და მის ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო შედეგებს განიხილავს საქართველოში.

დოკუმენტი SDC-ის, UN Women-ისა and CRRC-საქართველოს მონაცემებს ეყრდნობა და აჩვენებს, რომ, პრაქტიკის მიხედვით, არასრულწლოვან ქალთა ქორწინება გაუარესებულ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული.

მონაცემები და ანალიზი CRRC-საქართველომ განახორციელა SDC-ისა და UN Women-ის პროექტის ფარგლებში.

პოლიტიკის ნარკვევი (ინგლისური ვერსია) სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები