პოლიტიკის ნარკვევი | მახსოვრობა, ახალგაზრდობა, პოლიტიკური მემკვიდრეობა და სამოქალაქო ჩართულობა

წელი: 2015

პოლიტიკის ნარკვევი სამი ნაშრომისგან შემდგარი სერიის ბოლო ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც MYPLACE-ის კვლევითი პროექტის პროგრამის მე-7 ჩარჩოს განიხილავს.

ნაშრომი ეროვნული მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგებსა და ევროპული პოლიტიკის დღის წესრიგში მათ გავლენას უსვამს ხაზს.

პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა პროექტის “მახსოვრობა, ახალგაზრდობა, პოლიტიკური მემკვიდრეობა და სამოქალაქო ჩართულობა (MYPLACE)” ფარგლებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები