პოლიტიკის ნარკვევი | მახსოვრობა, ახალგაზრდობა, პოლიტიკური მემკვიდრეობა და სამოქალაქო ჩართულობა

წელი: 2014

პოლიტიკის ნარკვევი სამი ნაშრომისგან შემდგარი სერიის მე-2 ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც MYPLACE-ის კვლევითი პროექტის პროგრამის მე-7 ჩარჩოს განიხილავს.

ნაშრომში წარმოდგენილია კვლევის ყველა ის მიგნება, რომელიც ყველაზე რელევანტურია ახალგაზრდული პოლიტიკისთვის საქართველოში.

პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა პროექტის “მახსოვრობა, ახალგაზრდობა, პოლიტიკური მემკვიდრეობა და სამოქალაქო ჩართულობა (MYPLACE)” ფარგლებში.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები