2020

ალექსანდრე ფლობს დოქტორის ხარისხს პოლიტიკურ ეკონომიკაში ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტიდან. მისი ნაშრომი მიმოიხილავს, თუ რა გავლენა იქონია პარტიის მახასიათებლებმა, როგორებიცაა იდეოლოგია და ამომრჩეველთან კავშირი, ჯანდაცვის სექტორის რეფორმებსა და პოლიტიკებზე აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში. მისი კვლევის ინტერესები უკავშირდება ჯანდაცვის უთანასწორობის სოციალურ და ინსტიტუციურ განმსაზღვრელებს, ასევე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის განმსაზღვრელ ინდივიდუალურ ქცევებს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.  ის ამჟამად მოწვეული პროფესორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების სკოლაში, სადაც ის მეთოდოლოგიასა და პოლიტიკის მეცნიერების სხვა საკითხებს ასწავლის.
მაიკლი მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი (DPhil) ისტორიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში სორბონის უნივერსიტეტიდან ევროპულ ბიზნეს სკოლასთან (INSEAD, BFC’15D) კოლაბორაციის ფარგლებში. მისი სადოქტორო ნამუშევარი ყურადღებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში პოლიტიკურ-სამხედრო საკითხებზე ამახვილებს. CRRC-ში საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამის დაწყებამდე, მაიკლი საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების სამინისტროში მუშაობდა ანალიტიკოსად (OSINT). ასევე მუშაობდა ოტავას უნივერსიტეტსა და ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (ეუთო), სადაც მისი ფოკუსი იყო ინფორმაციის თავისუფლების აქტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა და აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩართულობა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს მაკროეკოენომიკურ ინტელექტსა და ჩინურ ინვესტიციებს სამხრეთ კავკასიაში, განსაკუთრებით საქართველოში.