სტაჟიორები

ალექსანდრუ მოისი

ალექსანდრუ ფლობს დოქტორის ხარისხს პოლიტიკურ ეკონომიკაში ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტიდან. მისი ნაშრომი მიმოიხილავს, თუ რა გავლენა იქონია პარტიის მახასიათებლებმა, როგორებიცაა იდეოლოგია და ამომრჩეველთან კავშირი, ჯანდაცვის სექტორის რეფორმებსა და პოლიტიკებზე აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში.

მისი კვლევის ინტერესები უკავშირდება ჯანდაცვის უთანასწორობის სოციალურ და ინსტიტუციურ განმსაზღვრელებს, ასევე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის განმსაზღვრელ ინდივიდუალურ ქცევებს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

ის ამჟამად მოწვეული პროფესორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების სკოლაში, სადაც ის მეთოდოლოგიასა და პოლიტიკის მეცნიერების სხვა საკითხებს ასწავლის.