რწმენის დასაცავად: შუა საუკუნეების მებრძოლ წმინდანთა ხატები, 18 დეკემბერი – ჰიზერ ბადამო

გაზიარება