მიმდინარე პროექტები: სიტყვიდან საქმემდე: ევროკავშირის მიგრაციის მართვის სტრატეგია მეზობელ მესამე სამყაროს ქვეყნებში, 18 მარტი – მარტინე ბრულეტი

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის მერვე სესიას!

მარტინე ბრულეტი, პოიტიერის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი
‘სიტყვიდან საქმემდე: ევროკავშირის მიგრაციის მართვის სტრატეგია მეზობელ მესამე სამყაროს ქვეყნებში’

ოთხშაბათი, 18 მარტი, 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

***

„მიმდინარე პროექტების სერიას“ ორგანიზებას უწევს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) და ამერიკული საბჭოები საერთაშორისო განათლებისთვის (ACTR/ACCELS). „მიმდინარე პროექტების სერიის“ მიზანია კავკასიის რეგიონის გარშემო კვლევითი და აკადემიური პროექტების მხარდაჭერა და კრიტიკა.

გსურთ წარმოადგინოთ თქვენი ნაშრომი „მიმდინარე პროექტების სერიის“ ფარგლებში? მოგვწერეთ შემდეგ მისამართზე: natia@crrccenters.org.

გაზიარება