უკან
სამშაბათი | 08 თებერვალი. 2011
კარნეგის საგრანტო პროგრამა
CRRC აცხადებს კარნეგის საგრანტო პროგრამას 2011-2012 წლისათვის. პროგრამა უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს მკვლევარებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან კვლევა ჩაატარონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
რული ინგორმაცია იხილეთ ინგლისურ ენაზე.

თანდართული ფაილები:

Carnegie_Application_2011.pdf

Carnegie_Guidelines_2011.pdf